"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Atvaļinājumi

                Darbinieks

Atvaļinājums
Anda Upleja pārvaldes vadītāja
Inta Brūdere lietvede/kasiere 13.08. – 05.09.2018., 20. un 27. augustā darbā
Liene Benefelde sociālā darbiniece 23.07. – 20.08.2018.
Gunta Zingberga bibliotēkas vadītāja 02.07. – 08.08.2018.
Anna Šūna kultūras un sporta pasākumu organizatore no 25.06.2018. ilgstošā atvaļinājumā
Ingrīda Dīriņa bāriņtiesas locekle
Modris Jancis autobusa šoferis