"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Atvaļinājumi

                Darbinieks

Atvaļinājums
Anda Upleja pārvaldes vadītāja  
Inta Brūdere lietvede/kasiere  
Liene Benefelde sociālā darbiniece  
Gunta Zingberga bibliotēkas vadītāja 02.07. – 08.08.2018.
Anna Šūna kultūras un sporta pasākumu organizatore 26.05. – 22.06.2018.
Ingrīda Dīriņa bāriņtiesas locekle  
Modris Jancis autobusa šoferis