"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Darbinieki

Anda Upleja – pārvaldes vadītāja, tel. 29539493, e pasts anda.upleja@kuldiga.lv

Inta Brūdere – lietvede un kasiere, tel. 63343117, 27080467

Liene Benefelde – sociālā darbiniece, tel. 63343117, 29335412

Gunta Zingberga – bibliotēkas vadītāja, tel. 63343153

Gunta Zingberga – kultūras un sporta pasākumu organizatore., tel. 63343153

Ingrīda Dīriņa – Kuldīgas novada bāriņtiesas locekle, tel. 22013267

Modris Jancis – autobusa šoferis, tel. 25951169