"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Donoru diena

23.septembrī Kuldīgā Pilsētas laukumā no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks Donoru diena.

Šobrīd Valsts asinsdonoru centra asins krājumā nepieciešams papildināt O+, A+ un O- asins grupu rezerves, taču gaidīts ir ikviens donors.

Šogad izbraukumos Kuldīgā līdz šim asinis ziedojuši 178 donori.

Informācija par donoru statistiku 2018. gadā:

2018. gadā asinis ziedoja 52001 donors, kas ir par 2124 reizēm vairāk nekā 2017. gadā. Arī šī gada rādītāji liecina, ka donoru aktivitātei ir pozitīva dinamika. Šogad maijs bijis vienīgais mēnesis, kad, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, donoru aktivitāte bijusi mazāka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Donora vidējais vecums:

Pirmreizējā donora vidējais vecums Latvijā ir 29,8 gadi;
Donora vidējais vecums: 36,9 gadi – katru gadu donoru vidējais vecums turpina augt, kas nozīmē, ka lielākoties asinis ziedo pieauguši cilvēki. Statistika liecina, ka no kopējā donoru skaita 17% (8385 donori) donoru ir 18 līdz 25 gadus veci. Visaktīvākie donori ietilpst vecuma grupā no 26-35 (15644 donori) gadiem un 36-45 (12228 donori) gadiem.

Donoru iedalījums pēc dzimuma – sievietes – 16708 (53,47%), vīrieši – 14537 (46,53%);

Atkārtotie donori:
2018 gadā asinis ziedoja 31245 fiziskas personas, no tām 21,3% jeb 6675 pirmo reizi. Lielākā daļa donoru, 57,5%, gada laikā asinis ziedo tikai vienu reizi. Divas reizes gadā ziedo 23% donoru, trīs reizes – 11%, četras reizes3,6%, piecas reizes 0,7%, bet sešas – vien seši donori, kas ir 0,02%. Jāatgādina, ka sešas reizes gadā asinis drīkst ziedot tikai vīrieši.