"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Atsākusies vingrošana

10.oktobrī Īvandes muižas zālē atsākusies bezmaksas veselības vingrošana.

Nodarbības notiks katru trešdienu plkst. 17:30 oktobrī un novembrī. Vadītāja Linda Vainovska.

Vingrošana finansiāli tiek atbalstīta ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, īstenojot projektu “Vingrošanas nodarbību organizēšana Kuldīgas novada pagastos”.

Mērķis ir pašsajūtas uzlabošana. Vingrojumus katrs izpilda atbilstoši savām spējām.

Aicināti gan iepriekšējās sezonas, gan jauni dalībnieki.