"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Pagasta pārvalde

Ivande

 

Īvandes pagasta pārvalde

„Skolas nams”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV 3313
Tālr.  63343117, mob.tālr. 27080467
E-pasts: ivande@kuldiga.lv

Pārvaldes vadītāja Anda Upleja, tel.29539493

Pārvaldes darba laiks :

Pirmdienās 8:00 – 17:30
Otrdienās 8:00 – 16:30
Trešdienās 8:00 – 16:30
Ceturtdienās 8:00 – 16:30
Piektdienās 8:00 – 15:30

Pusdienas pārtraukums katru dienu no 12:30  līdz  13:00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki :

  • Pārvaldes vadītājai Andai Uplejai – otrdienās plkst. 13:00 – 16:30
  • Sociālā palīdzības organizatorei Ievai Rogozovai – pirmdienās vai trešdienās plkst. 9:00 – 12:30
  • Sociālai darbiniecei Dacei Gulbei – otrdienās, ceturtdienās plkst. 9:00 – 12:30
  • Kuldīgas novada bāriņtiesas locekle Ingrīda Dīriņa

apmeklētājus Īvandē pieņem ceturtdienās plkst. 14:00 – 16:00 pēc iepriekšēja pieraksta

************************************************************

Pirms valstī noteiktām svētku dienām pārvaldes darba laiks par 1 stundu īsāks.

*************************************************************