"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Atvaļinājumi

Darbinieks Atvaļinājums
Anda Upleja pārvaldes vadītāja
Inta Brūdere lietvede/kasiere
Agnese Zīlīte sociālā darbiniece 07.08. – 23.08.2019.
Gunta Zingberga bibliotēkas vadītāja, kultūras un sporta pasākumu organizatore  

12.08. – 02.09.2019.

Ingrīda Dīriņa bāriņtiesas locekle
Modris Jancis autobusa šoferis 19.08. – 01.09.2019.