"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Atvaļinājumi

Darbinieks Atvaļinājums
Anda Upleja pārvaldes vadītāja
Inta Brūdere lietvede/kasiere
Dace Gulbe
Inese Šķēle sociālā darbiniece
Gunta Zingberga bibliotēkas vadītāja, kultūras un sporta pasākumu organizatore  

01.07.-14.07.2020.

Ingrīda Dīriņa bāriņtiesas locekle
Modris Jancis autobusa šoferis