"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Atvaļinājumi

Darbinieks Atvaļinājums
Anda Upleja pārvaldes vadītāja
Inta Brūdere lietvede/kasiere
Agnese Zīlīte sociālā darbiniece
Gunta Zingberga bibliotēkas vadītāja, kultūras un sporta pasākumu organizatore  

 

Ingrīda Dīriņa bāriņtiesas locekle
Modris Jancis autobusa šoferis