"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Darbinieki

Irita Riķīte – pārvaldes vadītāja, tel. 26429576, e pasts irita.rikite@kuldigasnovads.lv

Inta Brūdere – lietvede un kasiere, tel.  63343117, 27080467

Gunta Zingberga – bibliotēkas vadītāja, tel. 26470633

Keisija Heidemane – sociālās palīdzības organizatore, tel. 26349549

Laila Jankovska – sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem, tel. 22013423

Eva Bērziņa – sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām, tel. 29335412

Dace Siliņa – Kuldīgas novada bāriņtiesas darbiniece, tel. 20240443

Modris Jancis – autobusa šoferis, tel. 25951169