"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Sociālā palīdzība

Sociālā darbiniece Keisija Heidemane nodrošina sociālo palīdzību

(statusu izvērtēšanu, pabalstu piešķiršanu, pārtikas paku izdali u.c.).

Apmeklētājus pārvaldē pieņem

katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā  8:30 – 16:30

Tālrunis  26349549

e pasts – keisija.heidemane@kuldigasnovads.lv

****************************************************************************************

Sociālā darbiniece Eva Bērziņa  nodrošina sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti (aprūpi, rehabilitāciju, pārtikas paku izdali u.c.).

Apmeklētājus pārvaldē pieņem

katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā  8:30 – 16:30

Tālrunis  29335412

e pasts – eva.berzina@kuldigasnovads.lv

*****************************************************************************************

Sociālā darbiniece Laila Jankovska  nodrošina sociālos pakalpojumus ģimenēm un bērniem (konsultācijas, rehabilitāciju, u.c.).

Apmeklētājus pārvaldē pieņem

katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā  8:30 – 16:30

Tālrunis  22013423

e pasts – laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

***********************************************************************************************

Kuldīgas novada bāriņtiesas darbiniece Dace Siliņa

apkalpo Īvandes pagasta iedzīvotājus.

Apmeklētājus pieņem ceturtdienās plkst. 14:00 – 16:00 pēc iepriekšēja pieraksta.

Tālrunis 20240443, e pasts – dace.silina@kuldigasnovads.lv

******************************************************************************************

Visā Kuldīgas novadā, tanī skaitā Īvandes pagastā, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtība ir vienota. Tas nozīmē, ka kritēriji, pēc kuriem izvērtē ģimenes materiālos apstākļus ir vienādi jebkurā Kuldīgas novada pagastā un arī Kuldīgas pilsētā. Pagasta sociālais darbinieks un Kuldīgas sociālais dienests strādā, pamatojoties uz likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un Kuldīgas novada Domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem dokumentiem. Pagastā sociālo palīdzību var saņemt Īvandes pagastā deklarētās personas vai arī cilvēki, kuri faktiski dzīvo, bet deklarētā dzīvesvieta ir citur Kuldīgas novada teritorijā. Ar visām iespējām, prasībām un noteikumiem  var iepazīties Kuldīgas sociālā dienesta interneta mājas lapā, uz kuru varat nokļūt, izmantojot zemāk pievienoto saiti.

http://www.socialais.kuldiga.lv/soc_palidziba.php