"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone nodrošina sociālo palīdzību

(statusu izvērtēšanu, pabalstu piešķiršanu, pārtikas paku izdali u.c.).

Apmeklētājus pārvaldē pieņem

 trešdienās  8:30 – 16:30

Tālruņi  20293013, 63343117

e pasts lina.speciusa@kuldiga.lv

****************************************************************************************

Sociālā darbiniece Ilze Balode  nodrošina sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām (aprūpi, rehabilitāciju, pārtikas paku izdali u.c.).

Apmeklētājus pārvaldē pieņem

pirmdienās  8:30 – 17:30

otrdienās 8:30 – 16:30 – ar iepriekšēju pierakstu

piektdienās 8:30 – 15:30 – ar iepriekšēju pierakstu

Tālrunis  29335412, 63343117

e pasts ilze.balode@kuldigasnovads.lv

*****************************************************************************************

Sociālā darbiniece Inese Šķēle  nodrošina sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem (konsultācijas, rehabilitāciju, u.c.).

Apmeklētājus pārvaldē pieņem

ceturtdienās  8:30 – 16:30

Tālruņi  28632702, 63343117

e pasts inese.skele@kuldiga.lv

***********************************************************************************************

Kuldīgas novada bāriņtiesas darbiniece Ingrīda Dīriņa

apkalpo Īvandes pagasta iedzīvotājus.

Apmeklētājus pieņem ceturtdienās plkst. 14:00 – 16:00 pēc iepriekšēja pieraksta.

Tālrunis 22013267, e pasts ingrida.dirina@kuldiga.lv

******************************************************************************************

Visā Kuldīgas novadā, tanī skaitā Īvandes pagastā, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtība ir vienota. Tas nozīmē, ka kritēriji, pēc kuriem izvērtē ģimenes materiālos apstākļus ir vienādi jebkurā Kuldīgas novada pagastā un arī Kuldīgas pilsētā. Pagasta sociālais darbinieks un Kuldīgas sociālais dienests strādā, pamatojoties uz likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un Kuldīgas novada Domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem dokumentiem. Pagastā sociālo palīdzību var saņemt Īvandes pagastā deklarētās personas vai arī cilvēki, kuri faktiski dzīvo, bet deklarētā dzīvesvieta ir citur Kuldīgas novada teritorijā. Ar visām iespējām, prasībām un noteikumiem  var iepazīties Kuldīgas sociālā dienesta interneta mājas lapā, uz kuru varat nokļūt, izmantojot zemāk pievienoto saiti.

http://www.socialais.kuldiga.lv/soc_palidziba.php