"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzības organizatore Gunta Alkšņuzara nodrošina sociālo palīdzību

(statusu izvērtēšanu, pabalstu piešķiršanu, pārtikas paku izdali u.c.).

Apmeklētājus pārvaldē pieņem

 trešdienās  13:30 – 16:30

Tālruņi  26349549, 63343117

e pasts gunta.alksnuzara@kuldigasnovads.lv

****************************************************************************************

Sociālā darbiniece Santa Šūna-Šauba  nodrošina sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām (aprūpi, rehabilitāciju, pārtikas paku izdali u.c.).

Apmeklētājus pārvaldē pieņem

pirmdienās  08:30 – 15:00

Tālrunis  29335412

e pasts santa.suna-sauba@kuldigasnovads.lv

*****************************************************************************************

Sociālā darbiniece Laila Jankovska  nodrošina sociālos pakalpojumus ģimenēm un bērniem (konsultācijas, rehabilitāciju, u.c.).

Apmeklētājus pārvaldē pieņem

ceturtdienās  13:30 – 16:30

Tālrunis  25652169

e pasts laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

***********************************************************************************************

Kuldīgas novada bāriņtiesas darbiniece Dace Siliņa

apkalpo Īvandes pagasta iedzīvotājus.

Apmeklētājus pieņem ceturtdienās plkst. 14:00 – 16:00 pēc iepriekšēja pieraksta.

Tālrunis 20240443, e pasts dace.silina@kuldigasnovads.lv

******************************************************************************************

Visā Kuldīgas novadā, tanī skaitā Īvandes pagastā, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtība ir vienota. Tas nozīmē, ka kritēriji, pēc kuriem izvērtē ģimenes materiālos apstākļus ir vienādi jebkurā Kuldīgas novada pagastā un arī Kuldīgas pilsētā. Pagasta sociālais darbinieks un Kuldīgas sociālais dienests strādā, pamatojoties uz likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un Kuldīgas novada Domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem dokumentiem. Pagastā sociālo palīdzību var saņemt Īvandes pagastā deklarētās personas vai arī cilvēki, kuri faktiski dzīvo, bet deklarētā dzīvesvieta ir citur Kuldīgas novada teritorijā. Ar visām iespējām, prasībām un noteikumiem  var iepazīties Kuldīgas sociālā dienesta interneta mājas lapā, uz kuru varat nokļūt, izmantojot zemāk pievienoto saiti.

http://www.socialais.kuldiga.lv/soc_palidziba.php