"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Piegāde mājās

2020.gads.

Vienu reizi mēnesī (mēneša pirmajā trešdienā) Īvandes bibliotēka

grāmatas un periodiskos izdevumus piegādā mājās.

Pakalpojumu var pieteikt bibliotekārei Guntai Zingbergai.

Tālrunis 63343117, e pasts ivande.biblioteka@kuldiga.lv     

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī no aprīļa bibliotēkas izbraukumi notiek pēc lasītāju pieprasījuma.