"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Bibliotēka dodas uz mājām

Īvandes bibliotēka ieviesusi jaunumu – tā dodas pie lasītāja uz mājām.

Martā Kuldīgas galvenā bibliotēka novada pagastos rīkoja diskusijas par bibliotēkas nozīmi laukos. Toreiz izkristalizējās doma piedāvāt pakalpojumu mājās, jo ne visiem pieejams transports, lai nokļūtu pagasta centrā.

3.maijā tika izsludināts iepazīšanās brauciens. Pirmajā reizē apmeklēja 21 ģimeni, kurās pieteicās 13 jauni lasītāji. Daži sacīja, ka labprāt gaidītu ciemos rudenī, jo vasarā citas rūpes, un lasīšanai neatliekot laika. Aprunājoties ar cilvēkiem, nospriests, ka lasāmvielas maiņa vienu reizi mēnesī būtu pietiekama.

7.jūnijā jau otro reizi bibliotēkas vadītāja Gunta Zingberga grāmatas, žurnālus lika kastēs, lai dotos izbraukumā.

Bibliotekārei iekārtota klade, kurā atzīmē izsniegto literatūru, lai pēc tam varētu to ievadīt bibliotēkas informācijas sistēmā. Grāmatas palīdz sanest un bibliotekāri pa pagastu ar skolēnu autobusu izvizina šoferītis Modris.

Nākamā vizīte 9.augustā.

Bibliotēka aicina nekautrēties un pieteikties pakalpojumam, ja varbūt kāds iepriekš nav zinājis vai arī atteicies, bet pārdomājis. Ar prieku apciemosim. Zvaniet Guntai 63343153.

No 2.jūlija līdz 8.augustam bibliotekāre atvaļinājumā, un bibliotēka nestrādās.