"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Degviela lauksaimniekiem

Līdz 1.jūnijam Lauku atbalsta dienestā pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai.

Tas attiecas uz lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri 2016./2017. saimnieciskajā gadā vēlas saņemt marķēto dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Šobrīd lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Dīzeļdegvielu piešķir par to vienotā platību maksājuma (VPM) saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas vismaz 285 euro no hektāra, neskaitot saņemtos valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumus.

Dīzeļdegvielas daudzums 1 hektāram tiks noteikts ar šādu sadalījumu :

augkopība – 100 l; augļkopība, ogulāji, dārzkopība – 130 l; zālāju platības – 130 l; zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam – 60 l; zeme zem zivju dīķiem – 60 l; citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai – 60 l.

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, kā arī sūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski. Veidlapu var atrast LAD mājas lapā www.lad.gov.lv