"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Dzejas dienas un citi notikumi bibliotēkā

Piektdien, 16.septembrī, plkst.13:00 Īvandes bibliotēka aicina uz DZEJAS  DIENĀM.

Pie tējas tases tiksimies ar vietējiem, Īvandes pagastā dzīvojošiem, dzejas rindu autoriem. Iespējams, ka mūsu pagastā atrodami vēl kādi apslēpti talanti. Šī būtu īstā reize, kad celt savu darbu gaismā.

Aicināts ikviens, kurš vēlas saņemt garīgu veldzi raibajā ikdienā.

GRĀMATAS  VARĒTU  DOTIES  PIE  LASĪTĀJA

Drīz vien būs apdarīti rudens darbi, un atliks laiks grāmatu lasīšanai. Cilvēkiem, kuri paši nevar nokļūt bibliotēkā, bibliotēka piedāvā lasāmvielu – žurnālus un grāmatas, piegādāt mājās. Šādu pakalpojumu varētu nodrošināt vienu vai divas reizes mēnesī. Iedzīvotājus, kurus piedāvājums interesē, lūdzam zvanīt bibliotēkas vadītājai Guntai Zingbergai. Telefons 63343153, 26470633.

BĒRNU  ŽŪRIJA  TURPINĀS

Lai veicinātu bērnu lasītprieku, arī šajā vasarā Kuldīgas novada bibliotēkas iesaistījušās pasākumā “Bērnu un jauniešu žūrija”. Īvandes bibliotēka piedāvā savos plauktos atrast katra gaumei ko tīkamu, lai pēc tam jaunais lasītājs varētu izteikt vērtējumu un viedokli par izlasīto grāmatu.