"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Dzīvē vajadzīgs pakalpojums

26.aprīlī SIA “Kuldīgas ūdens” Īvandes pagasta iedzīvotājiem piedāvā asenizācijas (kanalizācijas izvešanas) pakalpojumu. Pieteikties pa tālruni 63322111.

Šo pakalpojumu Kuldīgas ūdens nodrošina reizi divos trīs mēnešos. Uzņēmums par plānoto dienu paziņo pagasta pārvaldei, un pārvalde informāciju izplata iedzīvotājiem. Zvanot uz norādīto telefona numuru, noskaidrosiet arī, cik jāmaksā.