"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Ekskursija pa novadu

19.maijā pagasta iedzīvotājus aicinām ekskursijā tepat pa Kuldīgas novadu.

Apskatīsim Klosteres baznīcu Turlavas pagastā, kura bija gandrīz pilnīgi iznīcināta, bet tagad atdzimusi. To vada Juris Vītols, kurš vairākus gadus bijis arī Īvandes baznīcas draudzes priekšnieks. Tālāk dosimies uz Snēpeles pagasta „Norniekiem”, kur tiek audzēti eksotiskie strausi un Būru kazas. Viesosimies Kurmāles pagasta „Sauleskalnu” krāšņajā dārzā un brauciens noslēgsies Īvandes pagasta „Rogās”, kur Sintija un Aivo Gailīši audzē puķes.

Dalības maksa 6,50 eiro pieaugušajiem, 5,50 bērniem (1 eiro atlaide strausu fermā).

„Norniekos” var iegādāties produkciju un „Rogās”– košus puķu stādus. Ar šiem izdevumiem katrs rēķinās individuāli.

Izbrauksim plkst.9:00 no Īvandes muižas.

Pieteikties pagasta pārvaldē līdz 15.maijam, tel. 63343117, 28321949, 27080467.