"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Godināti sētu saimnieki

Hercoga Jēkaba tirgū svinīgi tika sveikti šī gada sakoptāko sētu saimnieki, kuru vidū bija divi no Īvandes pagasta.

Jau vairākus gadus notiek konkurss par sakoptākajām un skaistākajām sētām Kuldīgas novada laukos un pilsētā. Lauku teritorijā pretendenti iedalīti trīs grupās – zemnieku saimniecības, ražošanas vai individuālie uzņēmumi, lauku sētas un daudzdzīvokļu mājas.

No pieteiktajām daudzdzīvokļu mājām 1.vietu ieguva ”Ārieši”, kur par apkārtni rūpējas māju saimniece Melita Mūrniece kopā ar īrniekiem. Bet lauku sētu grupā 3.vietu ieguva Freibergu ģimenes īpašums “Mednieki”. Šajās mājās bez saimniekiem skaistas vides veidošanā daudz darba ieguldījuši pārvaldnieki Artūrs un Zane Laši.

Īvandes pagastā ir daudz skaistu, sakoptu pagalmu, kuros prieks iegriezties, un kur jūtama saimnieka attieksme un mīlestība pret savu mājvietu. Ir mājas, kur patīkama vide veidota ar darbu un nelieliem līdzekļiem, ir arī mājas, kur saimnieki turīgāki un apkārtnes iekārtošanā var tērēt vairāk naudas. Īpašs gandarījums par zemnieku koptajiem laukiem. Paldies ikvienam par darbu skaistākai Īvandei !