"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Iedzīvotāju sapulce

16.aprīlī, pirmdien, plkst.17:00 muižas zālē pagasta iedzīvotāju sapulce.
Pārskats par aizvadīto gadu pagastā un novadā. Jaunumi.
Piedalīsies novada pašvaldības amatpersonas, Kuldīgas komunālo pakalpojumu, policijas pārstāvji.
Aicinām būt atsaucīgiem!