"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Sapulce atcelta. Valstī ārkārtas situācija.

Pašvaldības rīkotā Īvandes pagasta iedzīvotāju sapulce 6.aprīlī nenotiks.

Sakarā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14.aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību atceltas visas Kuldīgas novada pagastos plānotās iedzīvotāju sapulces.

Atcelti arī visi pārējie publiskās pulcēšanās pasākumi – koncerti, izrādes, kino, semināri utt.

Noteikts ierobežoti klātienē apmeklēt valsts un pašvaldību iestādes. Bibliotēkās apmeklētāju pieņemšana nenotiek. Lasāmvielu piegādā mājās. Pieteikties bibliotekārei, zvanot 63343117; e pasts ivande.biblioteka@kuldiga.lv

Slēgtas visas skolas, izņemot bērnudārzus, kuri strādā dežūrrežīmā.

Jautājumus aicināts kārtot elektroniski un pa telefonu.

Īvandes pagasta pārvaldei zvanīt pa tālruņiem – 63343117, 27080467, 29539493.

E pasts – ivande@kuldiga.lv

Dokumentus var atstāt pasta kastītē pie pagasta pārvaldes ārdurvīm.