"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Iedzīvotāju sapulces pagastos

Arī šogad Kuldīgas novada pagastos notiks iedzīvotāju sapulces, kuru laikā Kuldīgas novada Domes vadība tiksies ar pagastu iedzīvotājiem klātienē, lai veidotu ciešāku komunikāciju un labāk izprastu esošo situāciju.

Laikā no 21. marta līdz 28. aprīlim tiks apmeklēti visi Kuldīgas novada pagasti:

 • Gudenieki – 21. marts 13.00, Gudenieku kultūras namā;
 • Pelči – 24. martā 17.30, pagasta pārvaldes zālē;
 • Renda – 26. marts 16.00, Rendas kultūras namā;
 • Ēdole – 31. marts 17.00, Ēdoles kultūras namā;
 • Īvande – 4. aprīlī 10.00, muižas zālē;
 • Snēpele – 7. aprīlī 17.30, Kultūras nama zālē „Pagastmāja”;
 • Turlava – 10. aprīlī 17.30, Turlavas kultūras namā;
 • Laidi – 11. aprīlī 16.00, Laidu skolas zālē;
 • Rumba – 14. aprīlī 18.00, Mežvaldē;
 • Vārme – 15. aprīlī 14.00, kafejnīcā „Kārlis”;
 • Kurmāle – 16. aprīlī 18.00, pasākumu zālē Vilgālē;
 • Kabile – 23. aprīlī 18.00, Kabiles kultūras namā;
 • Padure – 28. aprīlī 18.00, Deksnē, pasākumu zālē.