"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Izmaiņas sociālajā palīdzībā

Šajā gadā stājušās spēkā dažas izmaiņas sociālās palīdzības saņēmējiem.

Kuldīgas novadā noteikti trīs dažādi līmeņi, pēc kura izvērtē maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu. Statusu var iegūt, ja pēdējo trīs mēnešu laikā uz vienu ģimenes locekli ienākumi ir 285, 255 vai 235 eiro. 285 eiro līmenis atbilst ģimenēm, kur visi pilngadīgie cilvēki ir pensionāri vai invalīdi, 255– ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem un 235- visiem pārējiem, kuri neietilpst pirmajās divās kategorijās. Lai personu (ģimeni) novērtētu par trūcīgu, viena ģimenes locekļa ienākumi mēnesī nevar būt lielāki par 128,06 eiro.

Gan trūcīgās, gan maznodrošinātās personas tiesīgas saņemt dažādus Kuldīgas novada pašvaldības pabalstus– par ārstēšanās izdevumiem, par komunāliem maksājumiem, par kurināmo, bērniem, skolas gaitas uzsākot u.c.

Gan trūcīgās, gan maznodrošinātās personas var saņemt arī Eiropas Atbalsta fonda pārtikas preču pakas. Taču šeit maznodrošinātām ģimenēm ierobežojumi. No 2019. gada janvāra šo atbalstu var saņemt maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro. Tāpat turpmāk visas pilngadīgās trūcīgās, maznodrošinātās personas var saņemt higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes.

Uz neskaidriem jautājumiem atbildēs mūsu pagasta sociālās darbinieces Agnese Zīlīte (27844910) vai Liene Benefelde (29335412).