"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Ja nav līguma atkritumu savākšanai

Mājsaimniecībām, kurām vēl nav līguma par atkritumu savākšanu, jāsarosās.

“Vēl aizvien ir ļoti daudz iedzīvotāju, kuri savus atkritumus tā vietā, lai oficiālu nodotu, izmet uz citu cilvēku rēķina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu konteineros, kapsētu organisko atkritumu konteineros, pilsētā mazajās atkritumu urniņās pie ēkām un soliņiem, mežā, grāvjos un citviet. Un kāds par šo iedzīvotāju negodīgo rīcību vienmēr maksā,” saka SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Kaspars Poriķis.

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka atkritumu radītājiem ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju. Kuldīgas novada pašvaldība sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pienākumus kopš 2013. gada ir deleģējusi SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Arī Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā” teikts, ka “nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam vai apsaimniekotājam, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jāslēdz atsevišķs līgums par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldības noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju”.

Līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas var noslēgt klātienē Kuldīgā Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai rakstot e-pastu: kkp@kuldiga.lv, vai uzrakstot iesniegumu uzņēmuma mājaslapā internetā www.kkp.lv, sadaļā “Iesniegumi”. Zvanīt šajā jautājumā var uz telefona numuriem 63321963, 26364634.

Par līguma neslēgšanu par īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  var iestāties administratīvā atbildība, atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta otrajai daļai, kas paredz  uzlikt naudas sodu no 70 līdz 700 eiro fiziskajām personām, bet no 430 līdz 1400 eiro juridiskajām personām.

Lai Kuldīgas novadā mazinātu to mājsaimniecību skaitu, kas neslēdz līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par pašvaldības organizēto sadzīves atkritumu savākšanu, no 2019. gada 1. marta Kuldīgas novada pašvaldības policija uzsāks soda sankciju piemērošanu.

Kuldīgas komunālie pakalpojumi