"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Jāizsaka viedoklis par ģerboni

Līdz 15.jūlijam īvandnieki aicināti izteikt viedokli par Īvandes pagasta ģerboni

Kuldīgas novada pašvaldība aicina Īvandes pagasta iedzīvotājus izteikt viedokli par iespējamo Īvandes pagasta ģerboni. Pašvaldība ģerboņa izstrādāšanai uzaicinājusi heraldikas mākslinieku Edgaru Simu. 15. jūnija vakarā ZOOM platformā norisinājās īvandnieku tikšanās ar mākslinieku, kurš iepazīstināja ar heraldikas pamatprincipiem un izstrādāto priekšlikumu Īvandes pagasta ģerbonim.

Mākslinieks E. Sims uzsver, ka ģerbonis ir identitātes un atpazīstamības zīme, kas atšķir tā nēsātāju no citiem. Dzimtu ģerboņu ieviešanu savulaik noteikuši praktiski apsvērumi – lai bruņinieku varētu no attāluma atpazīt pēc ārējās pazīšanās zīmēm. Tās lika uz bruņām un vairoga tā, lai tās būtu pamanāmas no liela attāluma un atpazīstama. Heraldikā valda savi likumi – veidojot ģerboņus, drīkst lietot piecas krāsas un divus metālus – sudrabu un zeltu. Ģerbonim ir noteikta forma un elementi, kas saglabājušies cauri gadsimtiem. Ģerbonī būtu jāattēlo katru vietu raksturojoši elementi.

Sākotnējās sarunās starp pagasta vadību un mākslinieku noskaidrojies, ka vēl Īvandes pagasta padomes laikā ir bijuši mēģinājumi izveidot pagasta ģerboni, taču ģerbonis nav ticis apstiprināts. Par idejisku pamatu pašreizējam piedāvājumam kalpojusi skice, ko savulaik darinājis mākslinieks Rolfs Vitals. Ģerbonī ietverti divi Īvandei raksturīgi simboli:   Baltijā lielākā Eiropas baltegle un ūdensdzirnavu rats, kas simbolizē Īvandes ūdensdzirnavas Vankas upītes krastos. Ģerboņa slīpzobotais motīvs un heraldisko krāsu kompozīcija (zils, sudrabs, zelts) sasaucas ar Heikingu dzimtas ģerboņa krāsām un zobināto griezumu – 1853. gadā Lielīvandi nopirka barons Heikings un 1860. gadā uzcēla Lielīvandes muižas jauno pili ar kolonnām parka pusē. Pēc konsultācijām Heraldikas komisijā heraldikas mākslinieks precizējis dzirnavu rata veidolu.

Aicinām īvandniekus līdz 15. jūlijam paust savu viedokli aptaujā, aizpildot aptaujas anketas, ko nogādās iedzīvotājiem pastkastēs, un aizgādājot tās līdz pagasta pārvaldei. Aptaujas anketas var aizpildīt arī klātienē Īvandes pagasta pārvaldē un bibliotēkā. Ja anketas nav iespējams nogādāt pagasta pārvaldē, viedokli var izteikt arī pa tālruni, zvanot lietvedei Intai Brūderei pa tālr. 63343117, 27080467.

Ir iespējams nobalsot elektroniski, pieslēdzoties šeit norādītajai saitei :

https://www.visidati.lv/aptauja/1884403988/

Kristīne Duļbinska, Kuldīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja