"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Lieliskas spēles

3.augustā jau trešo reizi Īvandē norisinājās Kuldīgas novada atklātās vasaras sporta spēles.

Tajās piedalījās novada pagastu, pilsētas komandas, kā arī kaimiņi no Alsungas.

Pirmo reizi Īvandē šis pasākums notika 2004.gadā no jauna izbūvētajā stadionā, otro reizi 2011.gadā.

Spēļu atklāšanā, himnai skanot, sporta entuziasts Valdis Kalns svinīgi mastā pacēla valsts karogu.

Prieks par atsaucību, jo šajā reizē Īvandes vārdu aizstāvēja 25 sportisti 12 sporta veidos.

Vieglatlētikā mūsu pārstāvji startēja vecuma grupā 35+. Valdim Kalnam divas 2.vietas – 100m sprintā un lodes grūšanā. Martiņam Blūmam 1.vieta tāllēkšanā. Tāllēkšanā startēja arī Agnese Zīlīte un Andris Blūms. Grūtajā disciplīnā – 1000m krosā pa muižas parku, savus spēkus pārbaudīja Agnese Zīlīte, izcīnot 3.vietu. Raitis Vilsdorfs 2000m distancē finišēja ceturtais. Spraigas spēles aizvadīja futbola un florbola komandas. Futbolu spēlēja Uģis Romanovs, Nauris Krebsis, Toms Romanovs, Vjačeslavs Romanovs, Mārtiņš Terliņš, Aldis Špila, Mairis Vakermanis, florbolu – Uģis un Toms Romanovi, Aldis Špila, Mairis Vakermanis. Tiešām sīvas cīņas risinājās basketbola laukumā. Rezultātā strītbola komandai – Andim Uplejam, Ingum Melleram, Artūram Uplejam, Jānim Jakovļevam, godam pelnītā 3.vieta. Arī vīru volejbola komandai 3. vieta. Tajā pašaizliedzīgi cīnījās Ingus Mellers, Valdis Kalns, Mārtiņš Blūms, Andris Blūms, Andis Uplejs, Ralfs Kudrovskis, Aldis Andersons. Sievietēm volejbolā 4.vieta. Viņas visas spēles novadīja četratā (vienubrīd pat trijatā) – Rūta Kociņa, Madara Mago, Iveta Zandere, Inese Štorha. Uz goda pjedestāla 3.vietas kāpa komanda, kura startēja lielajā (jautrajā) stafetē – Rūta Kociņa, Madara Mago, Inta Lampa, Nauris Krebsis, Andris Blūms, Uģis Romanovs. Vienkārši izcilu sacensību noslēgumu sagādāja mūsu spēka vīri, kuri pārspēja visus smagā auto vilkšanā. 1.vieta smaguma vilcējiem – Naurim Krebsim, Mārtiņam Šneideram, Jānim Milleram, Andrim Blūmam, Mārim Milleram, Andim Uplejam !

Visu dienu turējās ideāli laika apstākļi. Ļoti gardas pusdienas sportistiem piedāvāja „Saules ielejas” saimnieces. Uģa Martinsena autoveikalā varēja iegādāties saldējumu, kafiju un citus kārumus.

Lieliska diena sportistiem, līdzjutējiem un skatītājiem !

PATEICĪBA

Pašvaldības sporta spēlēs piedalījās ap 400 dalībnieku no 10 Kuldīgas novada pagastiem un  Alsungas novada. Gan no dalībniekiem, gan pasākuma organizatoriem saņēmām daudz labu vārdu par sakopto teritoriju un sporta laukumiem, tādēļ vēlos pateikt LIELU PALDIES  visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri deva savu ieguldījumu sekmīgai sporta spēļu norisei: Mārcim Zīlem, Jānim Strazdam, Anatolijam Meļnim, Uldim Putniņam, Modrim Jancim, Mārim Mārtinsonam, Arvīdam Štorham, Mikam Dīriņam, Larisai Beierei, Lienei Baikai, Gundegai Baikai, Baibai Bambālei, Kārlim Tēvainim, Ziedonim Zingbergam, Naurim Krebsim, Mārim Milleram, Andim Uplejam, Intai Brūderei, Guntai Zingbergai.

Paldies arī visiem Īvandes sportistiem, kuri kuplā pulkā un ar labiem rezultātiem pārstāvēja Īvandes pagastu !

Prieks par kopīgi paveikto  un ceru uz labu sadarbību arī turpmāk!

Anda Upleja, Īvandes pagasta pārvaldes vadītāja

Fotomirkļi: