"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Sirsnīgi un jautri

Omulīgā un jautrā gaisotnē Īvandes cilvēki aizvadīja Ziemsvētkus un sagaidīja Jauno gadu.

18.decembrī pie svētku eglītes pulcējās īvandnieki, kuri sasnieguši sešdesmit un vairāk gadu. Pasākums bija kupli apmeklēts. Īpašs gandarījums par mūsu Elzu Petrevicu, kurai jau deviņdesmit gadu, kā arī par Emīliju Tēvaini, Ernu Rozenbahu, Martu Veckāju un citiem senioriem, kuriem pāri astoņdesmit. Sirdi priecēja Kuldīgas jauniešu saksafonistu ansamblis Līgas Aleksandras Jāvaldes vadībā un akordeonisti no Saldus. Pagasta pārvalde sarūpēja nelielu cienastu pie kafijas. Brīnišķīgās akordeonu melodijas vedināt vedināja uz dejas soli. Tālivaldis Kalnenieks un Asja Lindberga publiski veltīja vairākus savus dzejas darbus. Omulīgās sarunās, dančos un priecīgā noskaņojumā cilvēki pavadīja skaistu pēcpusdienu.

20.decembrī Ziemsvētku vecītis muižā aicināja Īvandē dzīvojošos bērnus pirmsskolas vecumā. Kuldīgas amatierteātris mazos iepriecināja ar jauku ludziņu kā mežā svētkus sagaidīja eglīte, zaķis vilks un pūce. Tad visi zvēri ar bērniem un viņu tētiem, mammām devās kopīgās rotaļās līdz tika sasaukts Vecītis ar lielo dāvanu maisu. Noskaitot dzejolīti vai nodziedot dziesmiņu katrs varēja tikt pie kārotās saldumu tūtas. Un kur tad vēl pēc tam fotogrāfēšanās Vecītim klēpī ! Prieki un jautrība bez gala !