"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Vingrojam !

Jau trešo  mēnesi Īvandes muižas zālē notiek veselības veicināšanas vingrošana.

Īvandes pagasts iesaistījies ESF finansētajā projektā “Vingrošanas nodarbību organizēšana Kuldīgas novada pagastos”. Plānotas 24 tikšanās reizes. Pirmie vingrotāji pulcējas jau no 8.janvāra.
Andis Uplejs prasmīgi vada nodarbības un ir sagatavojis programmu, lai tiktu izkustināts viss ķermenis. Vingrojumus katrs izpilda atbilstoši savām spējām, un nekādi normatīvi nav jākārto.
Aicināti vēl jauni dalībnieki.
Martā nodarbības notiks 5.,7.,13.,15., 21.,27. datumos pulkstens 17:10.

Aprīlī – 10., 12., 16., 18., 23., 26., 30. datumos.