"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Dievnamam skaista jubileja

22. un 23.oktobrī skaisti un sirsnīgi tika atzīmēta Īvandes baznīcas 200 gadu pastāvēšana.

„ Ja šīs sienas mācētu runāt…”, nāk prātā doma, veroties uz Īvandes baznīcu tās 200.gadadienā. Šī ēka, kas ir divreiz vecāka par mūsu Latvijas valsti, piedzīvojusi vairākus karus, varas maiņas, kolhozu laikus un mūsu tautas atmodas. Daudzas īvandnieku paaudzes šajā baznīcā, kas cauri visiem laikiem ir pastāvējusi kā Īvandes draudzes pulcēšanās vieta, kopā sanākuši gan priecīgos, gan skumjos brīžos, gan lielos svētkos, gan klusos Dievkalpojumos ar pāris cilvēkiem. Kā liecina vēsture, baznīcā tās pastāvēšanas laikā kalpojuši 30 mācītāji.

Kopš 2008. gada katru otro svētdienu un svētkos šeit Dievkalpojumus notur mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics. Arī šajās jubilejas dienās – 22. un 23. oktobrī, viņš piepildītā Dievnamā vadīja svētku svētbrīdi un Dievkalpojumu. Īpašu gaisotni senajā baznīcā, kurā ir ļoti laba akustika, sestdien radīja Kuldīgas draudžu apvienotā kora sirsnīgais koncerts, kuru ar savu dziedājumu papildināja Iveta un Gatis Rožkalni, Eva Zorgenberga ar māsu Deiviju, un Klosteres baznīcas sieviešu ansamblis. Savukārt svētdien pēc Dievkalpojuma klausītāju sirdis sildīja kamerkora „Rāte” un Ulda Marhilēviča skanīgais koncerts. Svētkus noslēdzot, Īvandes draudze saņēma sirsnīgus apsveikumus no citām Kuldīgas draudzēm. Kā jau jubilejas reizē, neizpalika arī kopīga svētku cienasta baudīšana.

Pasākumu laikā svētku dalībnieki un sveicēji saziedojuši 547 euro, kas tiks ieguldīti baznīcas remontdarbos.

Lai piepildās izskanējušie vēlējumi arī turpmāk Īvandes baznīcai būt pilnai un draudzei – dzīvai!

Anda Upleja