"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Sakārtota peldvieta

Ar pašvaldības konkursa “Darīsim paši” un pagasta pārvaldes piešķirtajiem līdzekļiem atjaunota peldvieta Īvandes dzirnavu dīķa krastā.

Peldvietu vasarā iecienījuši pagasta iedzīvotāji, gan arī daudz cilvēki no Kuldīgas un tālākas apkārtnes, kuri vien par to zina. Krastā esošais labiekārtojums bija nolietojies. Biedrība “Mūsu mājas Īvande” iesniedza pieteikumu konkursā “Darīsim paši”, un saņēma 600 euro pašvaldības atbalstu. Kā jau konkursa nosaukums rāda, tad darbi bija jāpaveic iedzīvotājiem pašiem.

No jauna uzbūvēta pārģērbšanās būdiņa, izgatavots galds un seši soli, kā arī uzbērta svaiga smilts.

Cerams, ka atpūtas vietas apmeklētāji izturēsies saudzīgi pret cilvēku ieguldīto darbu.