"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Dziedam un vingrojam

Septembrī Īvandē atsākas ansambļa mēģinājumi un vingrošanas nodarbības.

3.septembrī pirmajā mēģinājumā pulcējās VOKĀLAIS ANSAMBLIS. Vadītāja Alise Jaunbrūna.

Turpmāk nodarbības notiks ceturtdienās plkst.17:30 pagasta pārvaldes telpās.

Otrajā septembra nedēļā mēģinājums 10.datumā (otrdien).

Aicināti jauni dalībnieki !

Interesēties un pieteikties var, zvanot kultūras darbiniecei Guntai, tel. 26470633 vai Intai – 27080467.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

No 4.septembra reizi nedēļā, trešdienās, plkst.17:30 muižas zālē VESELĪBAS VINGROŠANA Lindas Vainovskas vadībā.

Nodarbības bez maksas.

Tās tiek finansētas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ietvaros.

04.09.2019.