"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Īvandes baznīcai – 200

22. un 23.oktobrī tiks svinēta Īvandes evaņģēliski luteriskās baznīcas 200 gadu jubileja.

1816.gada novembrī pabeigta pašreizējās Īvandes baznīcas būvniecība un tā iesvētīta.

Uz svētku pasākumiem draudze aicina ikvienu divas dienas. Sestdien, 22.oktobrī, plkst.14:00 būs Kuldīgas baznīcu apvienotā kora koncerts un svētbrīdis. Svētdien, 23.oktobrī, plkst.14:00 Dievkalpojums ar Īvandes baznīcā kalpojušo mācītāju piedalīšanos. Pēc tā koncertēs kamerkoris „Rāte” kopā ar Uldi Marhilēviču. Ieeja pret ziedojumiem.