"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Izstrādā teritorijas plānojumu 2025.-2037.gadam

Šogad uzsākta Īvandes pagasta teritorijas plānojuma izstrāde 2025.-2037.gadiem.

Iedzīvotāji aicināti aktīvi iesaistīties, lai izvērtētu un apspriestu teritorijas izmantošanas iespējas turpmākajiem 12 gadiem.

Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos 22.novembrī plkst. 15:00 Īvandes muižā.

Nāc, plānosim Īvandes pagastu kopā!