"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Pludmales volejbols

25.jūnijā notiks gadskārtējais Īvandes atklātais čempionāts pludmales volejbolā. Šogad spēles paredzētas gan tautas, gan sporta klasē. Spēļu vieta – sporta laukums pie Īvandes muižas.

Īvandes atklātā čempionāta pludmales volejbolā

Nolikums

 • Mērķi un uzdevumi
   1. Veicināt veselīgu dzīvesveidu Īvandes pagasta iedzīvotāju vidū.
   2. Veicināt komunikāciju Īvandes un citu pagastu aktīvo sportistu vidū.
   3. Veicināt sporta veida popularitāti.
   4. Noskaidrot spēcīgāko komandu 2016. gadā pludmales volejbolā sporta un tautas klasēs.
 • Sacensību vadība, vieta un laiks
 • Sacensības organizē un vada sacensību orgkomiteja šādā sastāvā:
  • Valdis Kalns (VK “Īvande”);
  • Anda Upleja (Īvandes pagasta pārvalde).
 • Sacensības notiek 2016. gada 25. jūnijā Īvandes sporta laukumā pie Īvandes muižas.
 • Sacensību atklāšana pulksten 11:00, komandas pārstāvju sanāksme pulksten 10:45
 • Pieteikumi un dalībnieki
 1. Komandu pārstāvji līdz 2016. gada 25. jūnija pulksten 10:45 piesakās Sacensību sekretariātā. Ieteicams iepriekšējus pieteikumus nosūtīt Valdim Kalnam uz e-pastu v.kalns@lvm.lv vai pa telefonu 29287781.
 2. Katrs spēlētājs atbild par savu veselības stāvokli, ko apliecina ar parakstu komandu pieteikumu sarakstā. Par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu atbild komandas pārstāvis.
 3. Sieviešu komandas sacensībām piesakās tautas grupā. Ja sieviešu komandu skaits būs vismaz trīs, tiks rīkotas atsevišķas sacensības sievietēm!
 • Volejbola turnīra izspēles kārtība
  1. Turnīra izspēles kārtība tiks paziņota pēc visu komandu reģistrācijas
  2. Kopējais setu skaits katrai komandai nebūs mazāks par 5.
 • Spēles noteikumi
  1. Volejbola spēle sporta grupā notiek saskaņā ar pludmales volejbola starptautiskajiem noteikumiem.
  2. Volejbola spēle tautas grupā notiek saskaņā ar klasiskā volejbola starptautiskajiem noteikumiem (bloks nav piespēle, pirmo piespēli var izpildīt ar atvērtām plaukstām, otrās piespēles virziens un kvalitāte nav ierobežota).
  3. Spēles notiek uz 8×16 metru laukumiem.
 • Tiesneši un spēles sekretariāts
  1. Tiesneša lēmumi nav apstrīdami.
  2. Sacensību organizators nodrošina spēļu sekretariāta darbību, kas piefiksē spēļu rezultātus spēles protokolā un turnīra tabulā.
  3. Spēles tiesā sacensību dalībnieki, kuriem tobrīd nav jāspēlē.
 • Apbalvošana
  1. Pirmo trīs vietu abās grupās ieguvušo komandu spēlētāji saņem diplomus un balvas.
 • Finansiālie nosacījumi
  1. Turnīrs notiek bez dalības maksas.