"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Priecīgus Jāņus !

Visi sienāži šodien vasarai spēlē,

Visas puķes to smaržu vainagos pin,

Bites, tauriņi madaru kupenās līgo,

Pļava vasaras saulgriežu tuvumu svin.  /K.Apškrūma/

PRIECĪGUS  LĪGOSVĒTKUS  ĪVANDĒ !


 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma

1.jūlijā plkst.21:00 Īvandes muižas parkā ZAĻUMBALLE.

Muziknati brāļi Rozentāli jeb R2 no Ventspils. Ieejas maksa 3 euro.