"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Sveicam svētkos !

 Iedzīvotājus Valsts svētkos sveic Īvandes pagasta pārvalde!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lai Tavos mežos lakstīgalas dzied,

Kā balti mākoņi lai dārzi zied !

Lai druvas rudzu vārpas briedē,

Un jūrmala lai nogurušos dziedē !

Lai debess nebeidz siltu valgmi liet,

Kad Dievs ar sētuvi pa laukiem iet !

Mēs novēlam Tev uzziedēt un zelt,

Ar katru dienu galvu augstāk celt !

Tu mūsu barotāja, mūsu māte,

Mēs Tavi bērni – Latvija !

~Īvandnieks Tālivaldis Kalnenieks~

Sveicu visus Īvandes pagasta  iedzīvotājus Latvijas  Valsts 102. dzimšanas dienā !

Šis gads un šī valsts dzimšanas diena ieies mūsu tautas vēsturē kā trauksmes un neziņas, bet arī kā cerību laiks. Būsim stipri un pacietīgi!

Valsts svētki  ir laiks, kad ar pateicību atceramies savas tautas varoņus. Cilvēkus, pateicoties kuriem varam bez bailēm dzīvot savās mājās brīvā valstī, pārticībā un mierā.

Taču arī mūsu laikā un mūsu vidū ir varoņi, kuri ar savu ikdienas devumu dara ērtāku, patīkamāku, interesantāku un sakoptāku mūsu ikdienu. Ir daudz īvandnieku, kuriem gribētos pateikt  PALDIES par viņu mazajiem labajiem darbiņiem mūsu sabiedrības labā. Visiem, kuri savāc atkritumus, kurus paši nav radījuši, kuri rūpējas par savas apkārtnes apzaļumošanu, kuri iesaistās kultūras dzīvē, kuri izpalīdz saviem kaimiņiem visdažādākajos darbiņos.  Tas viss kopā ar dabas radīto skaistumu dod to īpašo Īvandei raksturīgo tēlu.

Novēlu katram veidot sevī mūsu zemes saimnieka sajūtu, jo tas, kā mēs dzīvojam un, kādas pēdas aiz sevis atstājam mūsu zemē šodien, paliks kā mantojums mūsu bērniem un mazbērniem.

Mēs katrs esam tikai piliens jūrā mūsu tēvzemē, taču bez šiem pilieniem nebūtu Latvijas.

Lai arī turpmāk pietiek spēka un mīlestības mūsu Latvijas nākotnes veidošanā!

Mēs viena tauta, viena saime.

Mums zeme viena, liktens viens;

Ja tauta zels, es arī zelšu,

Ja tauta nīks, nīkt arī man.

Es tautā augot aizlūdzu,

Dievs, svētī LATVIJU!

/R. A. Vanags/

Īvandes  pagasta pārvaldes vadītāja Anda Upleja