"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Traktortehnikas apskates

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) informē par traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates laikiem 2024. gadā.

VTUA atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, tai skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat VTUA informē, ka par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis informācijai: 29425676, 29920594, mājaslapa internetā: www.vtua.gov.lv.

2024. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Kuldīgas novadā:

Alsungā – “Darbnīcas” 10.aprīlī 10.00, 1. augustā 10.00;

Ēdolē – “Amoli” (pie darbnīcām) 4. aprīlī 10.00, 8. augustā 10.00;

Gudeniekos – “Darbnīcas” 21. martā 10.00, 8. jūlijā 10.00;

Basos – “Tomkalni” (pie darbnīcām) 27. maijā 10.00;

Kabilē – “Dzelmes” (pie darbnīcām) 5. jūnijā 10.00, 5. augustā 10.00;

Vilgālē – “Pagastmāja” 23. maijā 10.00;

Sermītē – “Mehāniskās darbnīcas” 8. aprīlī 10.00, 10. jūnijā 10.00;

Laidos – “Lazdas” 17. jūnijā 10.00;

Padurē – “Arāji” (pie pagasta pārvaldes) 22. maijā 10.00;

Pelčos – “Lejēji” (pie darbnīcām) 20. maijā 10.00;

Rendā – “Mehāniskā darbnīca” 6. jūnijā 10.00;

Snēpelē – “Snēpeles darbnīcas” 25. martā 10.00, 12. jūnijā 10.00;

Turlavā – kalte “Kupšas” 3. aprīlī 10.00, 12. augustā 10.00;

Ķikuros – “Ķikuru šķūnis” 10. jūlijā 10.00, 15. augustā 10.00;

Vārmē – “Centra garāžas” 27. martā 10.00, 3. jūnijā 10.00.

Dzeldā – “Rītumi” 14. augustā 10.00;

Lēnās – “Lēnu centrs” 11. jūlijs 10.00;

Sieksātē – “Dravnieki” (pie darbnīcām) 7. augustā 10.00

Rudbāržos – (Graudu iela 5) 11. aprīlī 10.00, 22. jūlijā 10.00;

Jaunmuižā – Jaunmuižas ielā 3 (pie darbnīcām) 15. aprīlī 10.00;

Skrundā – (Brīvības ielā 4) 29. maijā 10.00.

Traktortehnikas īpašniekus aicinām taupīt savu laiku un ikdienas darbu plānošanā izmantot interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti, kuru var atrast VTUA tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv sadaļā “Tehniskās apskates”.