"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Aicina jaunus dalībniekus

Īvandes vokālais ansamblis aicina savā pulkā jaunus dalībniekus.

Vokālais ansamblis Īvandē darbojas kopš 2006.gada.

Lai kuplinātu skanējumu, aicināti jauni dalībnieki.

Nav prasību pēc muzikālās izglītības, jo esošais sastāvs repertuāru apgūst pēc dzirdes. Galvenā ir vēlēšanās dziedāt.

Mēģinājumi notiek reizi nedēļā, pirms koncertiem kādu reizi vairāk.

Ansambli vada Alise Jaunbrūna.

Interesēties, zvanot 20014661 vai 27080467.