"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Līdz 12.jūlijam vēl var balsot par Iedzīvotāju padomi

No 8.jūlija līdz 12.jūlijam notiek Īvandes pagasta Iedzīvotāju padomes vēlēšanas.

Iedzīvotāju padomi ievēl sava pagasta iedzīvotāji. Padomes tiek veidotas kā konsultants, padomdevējs, “modrā acs”, kas ierosina, iesaka Kuldīgas novada pašvaldībai, kādi lēmumi nepieciešami Īvandes pagasta labklājībai. Īvandes pagasta Iedzīvotāju padomē jāievēl 5 dalībnieki. Pieteikušies 6 kandidāti – Dzintars Knupke, Anda Upleja, Mārcis Zīle, Alise Kociņa, Māris Millers, Santa Šūna-Šauba. Ar viņu viedokļiem var iepazīties www.ivande.lv rakstā “Īvandē jāievēl Iedzīvotāju padome”.

Vēlēt var divos veidos: 1) klātienē katru dienu pagasta pārvaldē tās darba laikā – pirmdien 8:00-17:30, otrdien, trešdien, ceturtdien 8:00-16:30, piektdien 8:00-15:30. Līdzi jāņem personas dokuments; 2) internetā neierobežotā diennakts laikā, ielādējot balsojuma veidlapu www.kuldigasnovads.lv, parakstot to ar drošu e parakstu un nosūtot uz Kuldīgas domes e pastu dome@kuldiga.lv. Veidlapa pieejama arī šī raksta beigās.

Par Īvandes pagasta kandidātiem drīkst balsot personas no 16 gadu vecuma, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Īvandes pagastā.

Īvandes pagasta iedzīvotāji aicināti aktīvi iesaistīties šajās vēlēšanās !

Atbildīgā par balsošanas norisi – Īvandes pagasta pārvaldes lietvede Inta Brūdere, tel. 27080467.

Ivandes pagasts