"Turiet prātā un mīliet Īvandi, kā es to vienmēr esmu sirdī turējis"
Mārtiņš Kalndruva, dzimis Īvandes pagasta Pladās

Taka atpūtai pie dabas

Īvandē izveidota pastaigu taka, ļaujot iepazīt nelielā Īvandes Dzirnavu dīķa ainavisko apkārtni.

Arvien pieaugot interesei par dažādiem veselīgiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, Īvandē izveidota pastaigu taka.

Dabas takas sākums ar informatīvo stendu atrodas stāvlaukumā pie peldvietas. Taka virzās gar Dzirnavu dīķi, kas ir uzpludināta Vankas upes daļa. Upe, plūstot caur Īvandi, ir mežonīga, līkumiem un koku sagāzumiem bagāta. Vienā no šādiem līkumiem izveidojusies pussala, kas ir pastaigu takas tālākais punkts, un tur ierīkota atpūtas vieta ar ugunskura vietu un lapeni.

Takas kopējais garums ir divi kilometri. Tā ir daļēji apļveida: sākumu un beigas iespējams iziet pa dažādas sarežģītības maršrutiem, bet vidusdaļā tie apvienojas. Ejot gar dīķa malu, iespējams vērot gleznainas ainavas, pirmatnību un piedzīvot pirmatklājēja prieku. Savukārt otru maršruta daļu  iespējams veikt arī ar bērnu ratiņiem vai velosipēdiem.

Taka virzās caur VAS “Latvijas Valsts meži” piederošu teritoriju, daļa atrodas ES nozīmes biotopā ar bioloģiski veciem kokiem un kritalām. Veidojot taku, tika saglabāts esošais dabas pirmatnīgums, tikai nedaudz uzlabojot takas piemērotību pārgājieniem.

Labiekārtojuma elementus uzstādīja Jānis Zeidaks un SIA “Griestiņš”, ar kokgriezumiem taku papildināja īvandnieks Modris Eglītis. Dabas takas izveidota ar Kuldīgas novada tūrisma attīstības centra atbalstu par Kuldīgas novada pašvaldības piešķirto finansējumu 2541 eiro apmērā.

~Anda Upleja, 2021.gada novembrī~